หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 ส่วนการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2558-2562

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2558
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2559
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลศาลาลำดวน
สินค้าท้องถิ่น ตำบลศาลาลำดวน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
อ่านต่อ »
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครูยอด หมูที่ 15 บ้านห้วยกระบอก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาใจ หมูที่ 15 บ้านห้วยกระบอก
เรื่องประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกและขยายสระน้ำ จำนวน 2 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำเพื่อใช้เป็นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำอางค์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำเพื่อใช้เป็นประปาหมู่บ้าน หมูที่ 3 บ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรรม)
เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 2 โครงการ
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง สก.3098 บ้านเนิน ตะเคียน-บ้านเขาปูน หมูที่ 14-หมูที่ 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยก สุวรรณศร-บ้านท่าระพา-บ้านวังหิน หมูที่ 5 บ้านท่าระพา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดถังซื้อขยะแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อย200ลิตร จำนวน 940 ถัง ประจำปี 2559
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
 
นายก อบต.
นายกรุงทอง ประทังคำ
ปลัด อบต.
นางสมจิต บรรจงจิตร์
กิจกรรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
งานฟื้นฟูประเพณีสู่ ขวัญควาย
กิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายอำเภอเมืองสระแก้วอวยพร
วันเกิดนายกกรุงทองประทังคำ
กิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
นายกกรุงทอง ประทังคำ
กิจกรรมวันที่ 12 เมษายน 2559
คุณดื่มนมหรือยัง
กิจกรรมวันที่ 12 เมษายน 2559
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
จากท่านนายก
กิจกรรมวันที่ 7 เมษายน 2559
ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางภายในตำบล
 
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน 130/1 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทร 037-247975 โทรสาร. 037-247976
Copyrights © 2016 salalumduan.go.th All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)